ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános rendelkezések

 1. Jelen szabályzat 2015. július 30. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) tartalmazó szabályzatot egyoldalúan módosítani, mely módosításokat köteles azok hatályba lépését tizenöt (15) nappal megelőzően, egységes szerkezetben, a honlapon közzétenni.
 2. Amennyiben a Vásárló belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webshopba, ideértve a nem regisztrált Vásárlókat is, a szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Vásárló nem fogadja el a feltételeket, úgy nem jogosult a Webshopon keresztül megrendelés feladásra.
 3. Szolgáltató a Webshop honlapjának, annak bármely részletének és az azon megjelenő valamennyi tartalmának, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében minden jogot fenntart magának. Nem engedélyezett a honlapon található tartalmak, adatok, információk vagy anyagokat másolása, sokszorosítása, újra megjelentetése, az adatok továbbítása, közzététele, hirdetése, terjesztése, eladása, átruházása vagy módosítása, kivétel a Szolgáltató által kiállított írásos engedély megszerzése után vagy kizárólag nem kereskedelmi célokra.
 4. A szerződéskötés nyelve magyar.
 5. A Szolgáltató és Vásárló között megkötött szerződés nem írásban megkötöttnek minősül annak. A megkötött szerződést nem iktatják, utólag nem lesz hozzáférhető és magatartási kódexre nem utal.
 6. Jelen Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) tartalmazó szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, továbbá az értelmezésre különösen a következő jogszabályok irányadóak:
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.)
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

A vásárlás folyamata

Termékek kiválasztása és Kosárba helyezése

1. A Vásárló miután kiválasztotta azokat a termékeket, melyeket meg kíván rendelni, a „Kosárba rakom” ikonra való kattintással a terméket virtuális kosarába helyezi. Ezt követően a honlap tetején található „Kosár” gombra kattintva láthatja felsorolva azokat a termékeket, melyeket eddig a böngészés folyamán a Kosárba helyezett. Itt a termékek felsorolásán kívül feltüntetésre kerül a megrendelés végösszege és a szállítási költség. A rendelés ezen fázisában, amennyiben Vásárló úgy ítéli meg, hogy változtatni szeretne a Kosár tartalmán ezt megteheti termékek törlésével, hozzáadásával vagy a termékek számának megváltoztatásával.

Rendelés ellenőrzése

2. Miután a Vásárló ellenőrizte a Kosár tartalmát (a termékek mennyiségét, termékek árát, végösszeget) és azt rendben találta a „Tovább a pénztárhoz” gombra való kattintással léphet tovább a fizetési folyamatban. Ezt követően lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni vagy új vásárlóként akar regisztrálni. Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát adja meg az új vásárlása során is. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a honlap által kért, vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő átvételi módot.

3. A Webshop az alábbi átvételi módokat kínálja fel Vásárlói számára:

 • Személyes átvétel
 • Futárszolgálat
 • MPL

Fizetés

4. A Webshopban történő rendelés kifizetése személyes átvétel esetén személyesen, egyébként banki átutalással és utánvéttel teljesíthető.

Rendelés véglegesítése

5. Amennyiben Vásárló egyetért a megrendelés tartalmával, tájékozódott az Általános Szerződési Feltételekről (link) és az Adatkezelésről (link), akkor a megrendelés véglegesítéséhez és elküldéséhez kattintson a „Megrendelés elküldése” gombra.

Árak

6. Áraink a Webshopban a termékek mellett forintban (HUF) feltüntetett, rendelés időpontjában érvényes bruttó árak, melyek az ÁFÁ-t tartalmazzák. A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a vásárlási folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt kiválasztott szállítási módnak megfelelő a MPL, futárszolgálat stb. által meghatározott költség.
Amennyiben a Webshopban feltüntetett adatokban hiba vagy hiányosság lép fel, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról, árakról. A Vásárló ezt követően megerősítheti a megrendelést, vagy lehetősége van arra, ha a változások következtében nem kívánja fenntartani megrendelését, hogy elálljon a szerződéstől. Amennyiben a Webshop valamely terméke tekintetében Szolgáltató akciós árat kíván alkalmazni, úgy azt a honlapon érthetően, pontosan megjelenítve teszi közzé, az akció időtartamának megjelölésével.

A rendelések feldolgozása

7. A rendelések feldolgozása a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán

belül megtörténik.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

8. Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége. A megrendelés véglegesítése előtt Vásárló minden esetben visszaléphet a vásárlási folyamat előző fázisába az esetleges hibák, hiányosságok javítása végett.

Visszaigazolás

9. A Webshopban történt minden megrendelésről automatikus e-mailes visszajelzést küldünk a Vásárlónak. Az automatikus e-mailes visszajelzés a Megrendelés beérkezését, regisztrálását hivatott tanúsítani. A termékek szállításának várható időtartamáról, valamint továbbiakban felmerülő kérdésekről Vásárló külön e-mail tájékoztatást kap.

Fizetési feltételek

10. A Webshopban kizárólag banki átutalással történő fizetésre van lehetőség

Szállítás

11. A termékek személyes átvételén kívül Vásárlónak lehetősége van a küldemények szállítását kérni, melyek kézbesítése, szállítása futárszolgálattal, MPL, stb. történik. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon, e-mail címen.

12. Kiszállítási idő: megrendelés feldolgozásától számított legfeljebb két hét.

Jogok és kötelezettségek

A szállítástól elállás

13. Abban az esetben, ha a Webshop a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti tekintettel arra, hogy a megrendelésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a Szolgáltatónak a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.

A termék visszaküldése

14. A Webshop a terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi és minőségi állapotában veszi vissza.

Elállási jog és visszaszolgáltatási garancia

15. Megrendelő az áru átvételétől számított tizennégy (14) munkanapon belül, indokolási kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől. Abban az esetben, ha a Megrendelő gyakorolja az elállási jogát, Szolgáltató köteles a Megrendelő által megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket a Megrendelő köteles viselni. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli.

Az Szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

Amennyiben a küldemény felbontása során a kézbesítő személy jelenlétében az derül ki, hogy a termék, a termék átvételét megelőzően keletkezett esemény következtében sérült, az Szolgáltató a termék haladéktalan visszavételére köteles, a megfizetett összeg Vásárló részére történő mielőbbi visszautalásával. A felbontással egyidejűleg nem jelzett, utólagosan észlelt hiányért, esetleg sérülésért a Webshop felelősséget vállalni nem tud.

Megrendelés módosítása, törlése

16. A Szolgáltató köteles a megrendelés leadásakor a Vásárló felé késedelem nélkül automatikus értesítést küldeni a rendelés regisztrálásáról.
Amennyiben a visszagazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Vásárlóhoz, akkor a Vásárló mentesül ajánlattételi kötöttség alul és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető.

A Vásárlónak biztosítva van az a joga, hogy a rendelését elektronikus úton az Szolgáltató teljesítésének megkezdése előtt visszavonja. A rendelés teljesítésének megkezdésének a Vásárló számára küldött, a teljesítés megkezdését, a teljesítés várható időpontját tartalmazó e-mailben való értesítése minősül.
A teljesítés megkezdését követően a Vásárló megrendelésének módosítását, törlését kizárólag a Szolgáltatóval történő személyes vagy a honlapon feltüntetett elérhetőségek valamelyikén történő egyeztetés alapján teheti meg.

Kellékszavatosság

17. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Vásárló a Ptk. szabályai szerint.

18. Vásárló az alábbiakban leírt kellékszavatossági igények közül választhat saját belátása szerint. Kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

19. Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

20. Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

21. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

22. A termék hibája esetén Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági igény helyett termékszavatossági igényt is érvényesíthet a termék gyártójával, forgalmazójával szemben.

23. Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

24. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

25. Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

26. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

27. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

28. Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásáról szóló 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezései alapján jótállásra nem köteles, azt önként nem vállalja.

A szavatossági igény esetén történő eljárás

29. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

30. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

31. A Szolgáltató vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet vesz fel.

32. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

33. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

34. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

35. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

Panaszkezelés rendje

36. A Webshop valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége mellett kíván teljesíteni. Amennyiben Vásárlónak a szolgáltatással kapcsolatban mégis valamilyen panasza adódik, úgy panaszát elsődlegesen a Szolgáltató e-mail címén, vagy postai úton is közölheti.

37. Szolgáltató a szóban beérkezett panaszt haladéktalanul megvizsgálja, azt szükség szerint, a lehetőségekhez mérten orvosolja. Amennyiben a vásárló a panasz kezelésével, megoldásával, orvoslásával nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak. Abban az esetben, ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

38. Az írásbeli formában beérkezett panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban – elutasító válasz esetén indoklással ellátva – megválaszolja. A panaszt és a panaszra adott válaszlevél másolati példányát 3 évig megőrzi az ellenőrző hatóságoknak való bemutatás végett.

39. Vásárló a Szolgáltatón kívül más fórumokhoz is fordulhat panaszával. Panaszával megkeresheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot. A Hatóság elérhetőségei a következők:

 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)
  Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
  Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20.
  Központi telefonszám: +36 1 459 4800
  Faxszám: +36 1 210 4677
  E-mail: nfh@nfh.hu
  Honlap: www.nfh.hu

Vegyes Rendelkezések

 1. Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő harmadik személy jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy felel, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 3. Amennyiben Szolgáltató a szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. A Szolgáltató magatartásának, egy alkalommal történő szabályzatban foglaltaktól való eltérése nem eredményezi azt, hogy a későbbiekben lemond az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásáról.
 4. Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 5. A weboldal adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
  http://victorialenard.com/altalanos-vasarlasi-feltetelek/